Altaner

Selvom mange firmaer er specialister i at levere altaner, vælger stadig flere  boligforeninger at bruge Byggerådgivning DANMARK, når de skal etablere eller udskifte altaner.
Fordelen er, at bestyrelsen med Byggerådgivning DANMARK får en uvildig rådgiver, som kan hjælpe med at finde den bedste tekniske løsning og vælge den bedste leverandør.

I forbindelse med altaner hjælper vi typisk med at udarbejde et budget for altan-projektet, fordele udgifterne på de enkelte beboere, som ønsker altan, præsentere løsningen for generalforsamlingen, udarbejde udbudsmateriale, sammenligne tilbud fra flere altanfirmaer og tage stilling til kvaliteten af de valgte løsninger og materialer.

Når et altanfirma giver tilbud på at etablere altaner, tager de sjældent alle arbejder med i prisen, selvom disse arbejder er nødvendige, for at altanerne bliver færdige.
Når Byggerådgivning DANMARK lægger budget, er alt regnet med. Og vi har også langt større fokus på at informere beboerne grundigt.

Desuden står Byggerådgivning DANMARK for en professionel kvalitetskontrol af det udførte arbejde. Det er en opgave, som kan være vanskelig for en bestyrelse at tage ansvar for alene.

Hvis boligforeningen i forvejen har andre arbejder, som skal udføres på ejendommen, koordinerer vi arbejderne som et samlet projekt. På den måde bliver det ofte væsentligt billigere samlet set, fordi samarbejdet mellem entreprenørerne styres professionelt.

Få et godt tilbud

Du kan hurtigt og nemt få besøg af en ekspert, som kan kigge på jeres byggeprojekt KLIK HER

Renovering?

Skal I have renoveret og forbedret jeres ejendom, men er I i tvivl om, hvordan renoveringsprocessen skal forløbe?

Vi sørger for at sætte det bedste team, så både håndteringen og involveringen bliver behagelig og tryg for alle. Bestil byggemøde

"Vi har igennem en længere årrække anvendt Lars B. Jørgensen som vores husarkitekt og byggerådgiver og er forsat meget glade for samarbejdet"

Erik Nielsen

Formand i AB Fuglebakkegård